I Dewa Ketut Sandi, active -, works

Related Artists
Teacher: I Made Bukel
Brother: I Dewa Made Astawan
Nephew: I Dewa Nyoman Mertana
I Dewa Nyoman Purwa