3525-36 Women and a man bringing offerings to the temple

I Wayan Taweng, active -, 14 works

Painted in Batuan - Dated 1948

3525-36: Offers die naar de tempel worden gebracht. Twee vrouwen en een man brengen offers naar een tempel door een gespleten tempelpoort.
19 cm x 17 cm