1953-1 Bharata yuddha scene?

Depicts the Bharata Yuddha narrative

Kaki Rambug, active -, 6 works

Painted in Kamasan - Dated 1890 to 1925

Battle scene showing Krisna, Darmawangsa, Arjuna and another ksatria going off to war (bottom), and fighting, including a priest.
1953-1: Schilderij voorstellend een strijd en een optocht. Op de achterkant van het doek zit een etiket met de tekst: I Tabeng Harga f 7,70 (de prijs is 7,70) diperboeat oleh (gemaakt door) Nang Romboeg Kamasan
82 cm x 170 cm