B135-032 Cremation

Ida Bagus Gerebuak, active 1927 - 1931, 2 works

Dated 1929

Death ritual.
Tekening in kleur op papier van een begrafenis. De dode wordt op een baar van huis naar de begrafenis gebracht. Enkele boeren kijken toe. Op de voorgrond graaft een man een grafkuil; daarnaast een priester die een offer brengt aan de godheid van een tempel. Achter hem dragen vrouwen offergaven op hun hoofd. Links beneden draagt een dienaar van de priester een grote vierkante tas met priesterlijke attributen. In zijn linkerhand houdt hij een lontar-manuscript. Een lontar-manuscript bestaat uit een verzameling smalle gedroogde palmbladen, bij elkaar gehouden door twee houten plankjes. Op de achtergrond zijn herten te zien. In de tekening wordt niet met perspectief gewerkt. Ook zijn de figuren op de achtergrond even groot als die op de voorgrond. Hierdoor wordt het verhalende decoratieve karakter van de tekening benadrukt. De tekeningen die gemaakt zijn door de priesters van Tampaksiring hielden meestal - zoals hier- verband met priesterlijke activiteiten. Toch maakte Ida Bagus Gerebuak ook tekeningen met heel andere onderwerpen, zoals een voetbalwedstrijd ( zie B135-31), een zeer ongebruikelijk onderwerp in die tijd. Veel schilders uit Ubud kwamen uit families die behoorden tot de priesterkaste, de Brahmanen. Elke mannelijk lid van deze kaste gebruikte de titel 'Ida Bagus'.
33 cm x 49.3 cm
paper